Kolekcja 2004 - 2011

Kolekcja sztuki współczesnej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 2004 – 2011

Katalog Kolekcja 2004 – 2011 prezentuje prace znajdujące się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych z zakresu sztuki feministycznej, krytycznej, a także sztuki politycznej i autotelicznej.
Prezentowany w publikacji zbiór dzieł liczy 965 pozycji inwentarzowych i poza dziełami sztuki obejmuje także cenne archiwa związane z wrocławską sceną artystyczną.
Poza dziełami sztuki, przybliża czytelnikom konstrukcję archiwum sensibilistów, archiwum Jerzego Ludwińskiego, Jana Chwałczyka i Zdzisława Holuki, zgłębiające założenia wrocławskiego konceptualizmu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz dokumentację Wojciecha Stefanika.
Wydawnictwo pod redakcją Doroty Monkiewicz – Dyrektorki Muzeum Współczesnego Wrocław – definiuje także założenia przyjęte przez pierwszych członków Rady Artystycznej, która starając się określić właściwy ciąg rozwojowy instytucji, pozwoliła na stworzenie kolekcji unikatowej, odmiennej od innych, a jednocześnie reprezentatywnej.
Zawarty w powyższym katalogu zbiór dzieł sztuki nawiązuje dialog z aktualnymi w sferze globalnej zjawiskami artystycznymi, jak i specyficznie wrocławskimi i dolnośląskimi tradycjami sztuki współczesnej.