Pracownia Poetycka Silesius 2016

Pracownia Poetycka Silesius to projekt artystyczny związany z przyznawaną przez Miasto Wrocław Nagrodą Poetycką Silesius. Koordynatorzy Pracowni Anna Kałuża i juror nagrody „Silesius” Grzegorz Jankowicz zaprosili nominowanych lub nagrodzonych w konkursie poetów do napisania i publicznego wygłoszenia wykładów pod wspólnym tytułem: "Czym jest poezja dziś?".
W tym roku gośćmi spotkania byli Edward Pasewicz, Kira Pietrek i Piotr Matywiecki. Drugi numer zeszytów Pracowni Poetyckiej Silesius prezentuje ich wystąpienia.

Wybierz wersję: