Zwierzydełka

Gdy w latach 70. XX wieku Robert Stiller i Daniel Mróz podjęli współpracę, jasnym stało się, że jej efektem będzie niezwykła książka. Zwierzydełka zostały bardzo dobrze przyjęte przez ówczesną krytykę, ale co istotniejsze – zapadały w pamięć dużej rzeszy czytelników. Uwiodło ich mistrzostwo poetyckiej frazy Roberta Stillera – wiersze o zwierzętach, ale i samym języku, testujące jego możliwości pod płaszczykiem rymowanych wierszy dla najmłodszych, a także piękne, oryginalne grafiki autorstwa Daniela Mroza – surrealistyczne, groteskowe i zaskakujące, oddające zabawowy i filozoficzny charakter utworów poety.

Równo 40 lat po premierze Zwierzydełek postanowiliśmy przypomnieć czytelnikom tę wyjątkową publikację. Dołożyliśmy wszelkich edytorskich starań, by obcowanie z książką sprawiło wszystkim czytelnikom jak najwięcej estetyczno-intelektualnej satysfakcji. Oczywiście nie tylko tym najmłodszym.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

- Wyróżnienie w konkursie PTWK na Najpiękniejszą Książkę Roku 2016.

- Nagroda Honorowa Towarzystwa Bibliofilów Polskich

 

Wykaz zmian wprowadzonych do III wydania książki, zmienionego i poprawionego zgodnie z zapisem Autora:

– s. 9 – zmiana układu strof, likwidacja odstępów między strofami
– s. 13 – wers: „Idę znieść jajo.” na większym wcięciu
– s. 14 – było: „Za drzwiami uchylonymi”; jest: „za drzwiami uchylonymi”
– s. 14 – wers: „koliber. Furczek olbrzymi.” zapisano w jednej linii
– s. 15 – likwidacja odstępu przed wersem: „No tak! jaszczurka tiligugu.”
– s. 37 – było: „robótnik”; jest: „robotnik”
– s. 37 – likwidacja odstępu przed wersem: „termit robotnik”
– s. 44 – było: „Chomik”; jest: „Chomik,”
– s. 44 – było: „głową,”; jest: „głową”
– s. 44 – wers: „wyprostowany na całą swoją wysokość 15-centymetrową:” zapisano w jednej linii
– s. 44 – było: „Co tam!”; jest: „co tam!”
– s. 46 – było: „odwracając się,”; jest: „odwracając się”
– s. 50 – w nocie biograficznej Roberta Stillera zmieniono liczbę dzieł oryginalnych z 30 na 60 i wprowadzono uzupełnienia.

Serdecznie przepraszamy za niedopatrzenia i cieszymy się, że powodzenie książki pozwoliło ją wznowić w bezbłędnej formie.