Listy miłosne i nie

Prezentujemy II zmienione wydanie „Listów miłosnych i nie” Rafała Wojaczka pod redakcją prof. Stanisława Beresia we współpracy z Dagną Cichoń w klasycznej twardej oprawie.