Kości, chmury, molekuły. Rysunki Jarosława Grulkowskiego.