List pisany przez całe życie. Układ otwarty Wandy Gołkowskiej

„List pisany przez całe życie - Układ otwarty” to słowa napisane 16 października 1967 roku przez Wandę Gołkowską. Przemyślenia i koncepcje odnotowane tego dnia dały początek założeniom artystycznym, którym pozostała wierna przez całe życie – „Układowi otwartemu”, a tytułowe słowa, zamieszczone wówczas między wierszami, możemy dzisiaj odczytać jako prorocze credo Jej całej twórczości.