Dzikie Pola

Zanim scena artystyczna Wrocławia lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych została dobrze udokumentowana i opisana, przeszła już w sferę mitu, który czyni to miasto tak fascynującym i atrakcyjnym dla odwiedzających je gości. Publikacja pragnie zadośćuczynić potrzebie przewodnika po wydarzeniach i miejscach, które ten mit zbudowały – po tym, czego już nie widać, ale jeszcze trwa w pamięci ludzi i miejsc. Opowiada o twórcach różnych dziedzin sztuki w kontekście miasta, które było ramą dla ich działań i przestrzenią wzajemnych inspiracji. W Przewodniku znalazło się wiele niepublikowanych dotychczas zdjęć i materiałów, szczególnie z lat sześćdziesiątych i osiemdziesiątych.
Publikacja i wystawa nie byłyby możliwe bez prowadzonych od ponad trzech lat badań Muzeum Współczesnego Wrocław nad sceną artystyczną Wrocławia.

 

Pod redakcją Doroty Monkiewicz