Konstruktywizm to problem, a nie estetyka

Zbigniew Geppert był artystą utalentowanym w wielu dziedzinach. Zdobywał nagrody i osiągał sukcesy w projektowaniu form przemysłowych i projektów graficznych . Pisał ciekawe utwory literackie i rysował oryginalne komiksy. Wszystkie te prace świadczą o bardzo wysokim poziomie polskiego wzornictwa w tamtych latach. Jednakże Zbigniew Geppert jest dla nas przede wszystkim ważny jako autor swojej życiowej koncepcji cub’artu, w ramach której stworzył ok. 130 obrazów. Pomimo wysokich walorów estetycznych i dekoracyjnych cub’art nie był malarstwem, lecz ilustracją pewnej idei przestrzennego zorganizowania otaczającego nas świata. Rygoryzm i idealizm tej koncepcji łączy Zbigniewa Gepperta z wieloma przedstawicielami konstruktywistycznej awangardy. (Dorota Monkiewicz)