„Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70”

Publikacja towarzysząca wystawie Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70

Redakcja: Piotr Lisowski

Teksty: Maria Berny, Jarosław Kozłowski, Anna Krukowska, Marika Kuźmicz, Piotr Lisowski, Zbigniew Makarewicz, Anna Markowska, Adam Mazur, Małgorzata Miśniakiewicz, Luiza Nader, Paweł Polit, Zofia Reznik, Joanna Synowiec, Anna Szpakowska-Kujawska, Andrzej Turowski, Joanna Warsza, Magdalena Ziółkowska, Kuba Żary

Opracowanie i redakcja archiwów: Paweł Szroniak

Korekta tekstów w języku polskim: Monika Wójtowicz, Aleksandra Zoń

Tłumaczenie i korekta tekstów w języku angielskim: Karol Waniek

Koordynacja: Karolina Jaworska