Aleksandra Zasępa

Urodzona w 1982 roku. Absolwentka śląskiej polonistyki, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania skupiają się wokół poezji współczesnej, głównie wokół zjawiska wyobraźni poetyckiej. Szczególną uwagę badawczą zwraca na zagadnienia temporalne, związek literatury i filozofii oraz problematykę małych form lirycznych. Recenzje, artykuły naukowe i szkice interpretacyjne ogłaszała w licznych tomach zbiorowych i czasopismach literackich (m.in. „Śląsk”, „Fraza”, „Pomosty”).

Publikacje tego autora

cena: 35,00 zł 28,00 zł
dostępność