Stanisław Grochowiak

Urodzony w 1934 roku w Lesznie. Poeta, prozaik, dramatopisarz i publicysta. W latach 1953–1955 mieszkał we Wrocławiu i był członkiem redakcji „Tygodnika Katolickiego”. W 1955 przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował m.in. w „Za i przeciw” (1957), dwutygodniku „Współczesność” (1956–1960), „Nowej Kulturze” (1961–1963), „Kulturze” (1963–1970), „Poezji” (1972–1975) i „Miesięczniku Literackim” (1975–1976). Pierwszy zbiór wierszy Ballada rycerska opublikował w 1956 roku. Tom został uznany z jeden z najważniejszych debiutów poetyckich odwilżowego okresu. Ponadto wydał m.in. Menuet z pogrzebaczem (1958), Rozbieranie do snu (1959), Nie było lata (1969), Polowanie na cietrzewie (1972) i Haiku-images (1978). Tworzył także utwory prozatorskie, m.in.: Plebania z magnoliami (1956), Trismus (1963), Karabiny (1965), oraz dramatyczne, m.in.: Szachy (1961), Kaprysy Łazarza (1965), Z głębokiej otchłani wołam (1977). Wydał również dwie książki poetyckie dla dzieci: To było gdzieś (1973) oraz Biały Bażant (1978). Zmarł w 1976 roku w Warszawie.

Fot. Andrzej Szypowski/East News