Joanna Roszak

Doktor, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się twórczością poetów żydowskich i studiami nad pokojem. Ostatnio wydała książki Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia oraz Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej. Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji.

Publikacje tego autora

cena: 49,00 zł 39,20 zł
dostępność