Stanisław Bereś

Historyk literatury, krytyk, eseista, profesor w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładał też w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (1979–1987) i na Uniwersytecie Charles’a de Gaulle’a w Lille (1987–1993). Redaktor „Telewizyjnych Wiadomości Literackich” (1996–2011) oraz „Latarnika” (1997–1998). Członek jury Nagrody Literackiej Nike (1996–2003) oraz Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus (2006–2016), od 2013 roku redaktor naczelny serii Biblioteka Narodowa. Autor 30 książek literaturoznawczych, prac edytorskich oraz bestsellerowych rozmów-rzek z pisarzami (m.in. T. Konwickim, S. Lemem, A. Sapkowskim), a także trzech filmów dokumentalnych. Ostatnio wydał: Kosmos miedziorytu (2015) i Gajcy. W pierścieniu śmierci (2016).

Fot. Krzysztof Dubiel