Dagna Cichoń

Urodzona w 1994 roku w Warszawie. Studiuje historię sztuki i filozofię w ramach indywidualnych studiów międzydziedzinowych MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się powiązaniami między sztuką i literaturą.