Informacje o Administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera - informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez Wydawnictwo Warstwy jest Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.

Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Dom Literatury Wydawnictwo Warstwy, z siedzibą we Wrocławiu (50-107) przy ul. Przejście Garncarskie 2 (dalej WDL )

Dane przetwarzamy w celu:
Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania - w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez WDL działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.


Dane przekazujemy odbiorcom, tj.:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą:
Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do zawarcia umów, obsługi i rozliczenia zamówienia, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany:
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania zapadają jakiekolwiek decyzje lub występują inne skutki prawne.
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.
Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: iod@literatura.wroclaw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Panel Tool

Tak Nie

Live Theme Editor

Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Załącznik
  • Pozycja
  • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Załącznik
  • Pozycja
  • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Załącznik
  • Pozycja
  • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Zarejestruj się

Masz już konto w naszym sklepie?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło