Regulamin

1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Wrocławski Dom Literatury we Wrocławiu z siedzibą przy Przejściu Garncarskim 2, 50-107 Wrocław, zarejestrowaną w RIK, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław pod nr 39/2016 prowadzącym sprzedaż książek i innych produktów za pośrednictwem Internetu ( dalej jako “Księgarnia” ) - poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.wydawnictwowarstwy.pl
 2. Dane kontaktowe Wydawnictwa
  Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
  Przejście Garncarskie 2
  50-107 Wrocław
  NIP 897-181-85-00
  REGON 363380731
  ksiegarnia@wydawnictwowarstwy.pl
  tel. 71 364 69 7171 721 53 10

2. Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje o książkach i innych produktach ( zwanych dalej “Towarami”), Księgarnia zamieszcza na stronie www.wydawnictwowarstwy.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Informację o Towarach prezentowane na stronach Wydawnictwa nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 3. Zamawiający, przesyłając do Księgarni zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów z Wydawnictwem. Wysłane przez Wydawnictwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Zamawiającego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem.
 4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Zamawiającym) przez Internet w Księgarni jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Zamawiającego z zawartych w nich zasad i postanowień.
 5. Podczas dokonywania zakupów w Księgarni na stronie www.wydawnictwowarstwy.pl Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Zamówienie można składać przez stronę internetową www.wydawnictwowarstwy.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 7. Księgarnia realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 8. Stroną Umowy sprzedaży Towaru może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) reprezentowaną przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań na jej rzecz.

3. Dane Zamawiającego

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Zamawiającego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru -Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Zamawiającego podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Zamawiającego są błędne lub nieprawdziwe.

4. Polityka ochrony prywatności

 1. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Zamawiającego w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Wydawnictwo zamówienia (tj. dla dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Wydawnictwo działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie Wydawnictwo , które nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Zamawiający mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.

5. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.wydawnictwowarstwy.pl są podawane z złotych polskich ( PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ceny Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Dla posiadaczy elektronicznej karty bibliotecznej obowiązuje stały rabat 25% od ceny okładkowej. Rabat dotyczy tylko tytułów wydanych przez Wydawnictwo Warstwy.  Wystarczy wpisać nr karty w pole “Program partnerski MBP OK”.

6. Zakupy

 1. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.wydawnictwowarstwy.pl
 2. Dodanie Towaru do “koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 3. Umowę uważa się za zawartą, gdy Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie , a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Zapłata za Towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Wydawnictwa. Wydawnictwo akceptuje następujące formy płatności:
  - za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi, na poczcie),
  - płatność kartą kredytową i e-przelewem, rozliczenie transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24,
  - przelew na konto Wydawnictwa:
    Wrocławski Dom Literatury
    
  PKO BP SA Oddział 1 we Wrocławiu
    58 1020 5226 0000 6702 0529 8189
 5. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Księgarnię. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Księgarnia może anulować zamówienie, o czym poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.
 6. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Księgarnię. W razie niepodania tego numeru i niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Wydawnictwo zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane.
 7. Pracownik Wydawnictwa informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Zamawiającego adres e-mail lub numer telefonu.

7. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie Towaru. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
 3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, uzależnione od formy i wagi przesyłki oraz cennika Poczty Polskie lub firmy kurierskiej DHL oraz paczkomatów InPost.
 4. Dostawa przesyłki następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (Poczta Polska lub firma kurierska DHL albo firma InPost).
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar zamówiony znajduje się w magazynie lub u dostawców Księgarni. W przeciwnym wypadku Zamawiający jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
 6. Zamawiający może wprowadzać korekty w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą Księgarni do czasu wystawienia faktury za zakupiony Towar.
 7. W przypadku korekt w zamówieniu już po wystawieniu faktury i nadania przesyłki do Zamawiającego , wymiana Towaru jest możliwa po opłaceniu przez Zamawiającego odesłania, a następnie dostawy zmienionego Towaru do Zamawiającego . W związku z tym przy odesłaniu Towaru podlegającego korekcie, należy przelać kwotę 15 zł, w celu ponownego jego wysłania przez Wydawnictwo.
 8. W przypadku zamówień powyżej kwoty 70 zł z VAT, przesyłka jest gratis.
 9. Dostawa przesyłki następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (Poczta Polska lub firma kurierska ). Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 10. Przygotowanie zamówienia to 3 dni robocze.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni przy zachowaniu faktury od daty odebrania przesyłki przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę,

  Zwrot odbywa się na koszt Wydawnictwa. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest wysłać powiadomienie o swojej decyzji mailem na adres : ksiegarnia@wydawnictwowarstwy.pl . Zwrot pieniędzy zostanie przekazany na rachunek bankowy, z którego Zamawiający wysłał przelew lub inny dowolny rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia woli odstąpienia od umowy. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymaniu Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do:
  a) umów o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  b) umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawnictwo o utracie prawa odstąpienia od umowy

9. Reklamacja

 1. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwrotu Towaru. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Wydawnictwo zawiadomi Zamawiającego mailem. Zamawiający może w takim przypadku żądać wymiany Towaru na nowy, zwrotu zapłaconej kwoty, albo wybrać inny Towar w tej samej cenie lub za dopłatą lub od umowy odstąpić. W przypadku wyczerpania zapasów, Wydawnictwo gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego Towaru. Koszty dostawy w takim przypadku ponosi Wydawnictwo.
 3. Koszt dostawy oraz odesłania reklamowanego Towaru, która zostanie rozpatrzona negatywnie, ponosi Zamawiający.
 4. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Wydawnictwo może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, Księgarnia wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub wadę usunie.
 5. Wydawnictwo powinno odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi jest, zgodnie z prawem, traktowany jako uznanie reklamacji przez przedsiębiorcę. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy.

10. Prawo autorskie

 1. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów Towarów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach Księgarni jest Wydawnictwo. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże Towarów.

11. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo, w celu realizacji składanych zamówień. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Towaru.
 3. Administratorem danych osobowych jest:
  Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
  Przejście Garncarskie 2
  50-107 Wrocław
  NIP 897-181-85-00
  REGON 363380731
 4. Zamawiający ma pełen wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

12. Zdarzenia losowe

 1. W przypadku odwołania realizacji zamówienia z winy Wydawnictwa, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu pełnej ceny zamówionego Towaru. Zwrot pieniędzy następuje na rachunek bankowy, z którego Zamawiający wysłał przelew lub inny dowolny rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty odwołania zamówienia przez Wydawnictwo.
 2. Całkowita odpowiedzialność Wydawnictwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy sprzedaży, ograniczona jest do 100 % wysokości ceny Towaru.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy ( strajk, pożar, powódź itp.)

13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 2021 roku. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Wydawnictwa i na stronie Księgarni www.wydawnictwowarstwy.pl
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie ksiegarnia@wydawnictwowarstwy.pl, z zastrzeżeniem pkt 3). Zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. z:
  a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

  Szczegółowe zasady dostępu do takich procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Panel Tool

Tak Nie

Live Theme Editor

Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załącznik
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załącznik
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Załącznik
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Zarejestruj się

Masz już konto w naszym sklepie?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło